>> 

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN LIQUID CHROMATOGRAPHY DAN MASS SPECTROMETRY ORBITRAP FUSION (LCMS/MS) BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI INSTITUT GENOM MALAYSIA (MGI), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   :  4 September 2018 (Selasa)  new17 
Masa     :  9.30 pagi hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bahagian Kewangan, Aras G, Blok A, Isntitut Genom Malaysia, Jalan Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

Taklimat (WAJIB) : 9.30 pagi, 4 September 2018 (Selasa) di Bilik Galeri, Aras G, Block C, Insitut Genom Malaysia.


Update : 28 September 2018

 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >>

PEMBEKALAN GAS-GAS BAGI TUJUAN PENYELIDIKAN SERTA SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN UNTUK TANGKI NITROGEN, SEWAAAN TANGKI-TANGKI GAS KARBON DIOKSIDA (Co2), GAS NITROGEN (N2), GAS OKSIGEN (O2), GAS ARGON (AR), GAS HELIUM (He), GAS HIDROGEN DAN TANGKI GAS UDARA TERMAMPAT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI INSTITUT GENOM MALAYSIA (MGI), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   :  6 September 2018 (Khamis)  new17 
Masa     :  9.30 pagi hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bahagian Kewangan, Aras G, Blok A, Isntitut Genom Malaysia, Jalan Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

Taklimat (WAJIB) : 9.30 pagi, 6 September 2018 (Khamis) di Bilik Galeri, Aras G, Block C, Insitut Genom Malaysia.


Update : 28 Ogos 2018

 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >> PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN, PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN KOMPLEKS BANGUNAN MGI TERMASUK SERVIS SANITARI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, DI INSTITUT GENOM MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).

 

Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   :  6 September 2018 (Khamis)  new17 
Masa     :  9.30 pagi hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bahagian Kewangan, Aras G, Blok A, Isntitut Genom Malaysia, Jalan Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

Taklimat (WAJIB) : 9.30 pagi, 6 September 2018 (Khamis) di Bilik Galeri, Aras G, Block C, Insitut Genom Malaysia.


Update : 28 Ogos 2018

 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >> PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN UNTUK SATU (1) UNIT LIF BARANG DAN DUA (2) UNIT LIF PENGGUNA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNDI INSTITUT GENOM MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).

 

Tarikh   :  6 September 2018 (Khamis)  new17 
Masa     :  9.30 pagi hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bahagian Kewangan, Aras G, Blok A, Isntitut Genom Malaysia, Jalan Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

Taklimat (WAJIB) : 9.30 pagi, 6 September 2018 (Khamis) di Bilik Galeri, Aras G, Block C, Insitut Genom Malaysia.


Update : 28 Ogos 2018

 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >> PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA) BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNTUK NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) BAGI KOMPLEKS INSTITUT AGRO-BIOTEKNOLOGI MALAYSIA (ABI) DAN KOMPLEKS INSTITUT GENOM MALAYSIA (MGI).

 

Tarikh   :  5 September 2018 (Rabu)  new17 
Masa     :  3.30 pagi hingga 5.30 petang 
Tempat :  Bahagian Perolehan NIBM, Aras 2, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi  Malaysia, D/A Ibu Pejabat MARDI , 43400 Serdang Selangor. 

Taklimat (WAJIB) : 10.00 pagi, 5 September 2018 (Rabu) di Bilik Galeri, Aras G, Block C, Insitut Genom Malaysia.


Update : 28 Ogos 2018