>>

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH DUA (2) UNIT CO2 INCUBATOR UNTUK PROJEK FLAGSHIP “ ENHANCING THHE THERAPEUTIC OF RAF NEWCASTLE DISEASE VIRUS CANCER VACCINE “ DI INSTITUT GENOM MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   :  6 September 2017 (Rabu)  new17 
Masa     :  9.30 pagi hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bahagian Kewangan, Aras G, Blok A, Isntitut Genom Malaysia, Jalan Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

Taklimat (WAJIB) : 9.30 pagi, 6 September 2017 (Rabu) di Bilik Galeri, Aras G, Block C, Insitut Genom Malaysia.


Update : 28 Ogos 2017

 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >>

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA DAN BAHAN PAKAI HABIS UNTUK PENYELIDIKAN PENJUJUKAN JENAMA ILLUMINA BAGI PROJEK FLAGSHIP “ ENHANCING THE THERAPEUTIC OF RAF NEWCASTLE DISEASE VIRUS CANCER VACCINE “ DI INSTITUT GENOM MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   :  6 September 2017 (Rabu)  new17 
Masa     :  9.30 pagi hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bahagian Kewangan, Aras G, Blok A, Isntitut Genom Malaysia, Jalan Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

Taklimat (WAJIB) : 9.30 pagi, 6 September 2017 (Rabu) di Bilik Galeri, Aras G, Block C, Insitut Genom Malaysia.


Update : 28 Ogos 2017

 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >> MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) UNIT REAL TIME PCR UNTUK PROJEK FLAGSHIP “ ENHANCING THHE THERAPEUTIC OF RAF NEWCASTLE DISEASE VIRUS CANCER VACCINE “ DI INSTITUT GENOM MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   :  6 September 2017 (Rabu)  new17 
Masa     :  9.30 pagi hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bahagian Kewangan, Aras G, Blok A, Isntitut Genom Malaysia, Jalan Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

Taklimat (WAJIB) : 9.30 pagi, 6 September 2017 (Rabu) di Bilik Galeri, Aras G, Block C, Insitut Genom Malaysia.


Update : 28 Ogos 2017

 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >> MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) UNIT FLUORESCENT MICROSCOPE WITH CAMERA UNTUK PROJEK FLAGSHIP “ ENHANCING THE THERAPEUTIC OF RAF NEWCASTLE DISEASE VIRUS CANCER VACCINE “ DI INSTITUT GENOM MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   :  6 September 2017 (Rabu)  new17 
Masa     :  9.30 pagi hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bahagian Kewangan, Aras G, Blok A, Isntitut Genom Malaysia, Jalan Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

Taklimat (WAJIB) : 9.30 pagi, 6 September 2017 (Rabu) di Bilik Galeri, Aras G, Block C, Insitut Genom Malaysia.


Update : 28 Ogos 2017

 
   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  >>

PERKHIDMATAN PENCUCIAN, PEMBERSIHAN DAN HYGENIC SERTA PENYELENGGARAAN LANDSKAP UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI INSTITUT AGRO-BIOTEKNOLOGI MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM)


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   : 29 Ogos 2017  new17 
Masa     : 11.00 pagi hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bangunan Pentadbiran ABI, Aras 1, Kompleks ABI, Serdang, Selanggor.

Taklimat (WAJIB) : 11.00 pagi (selasa), 29 Ogos 2017 di Dewan Ibnu Sinar, Aras Bawah, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, d/a Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor


Update : 22 Ogos 2017

 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >> MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, INTEGRASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PEMPROSESAN, ANALITIK DAN PANGKALAN DATA MYNATURE 50000 BAGI INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA (IPHARM), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   : 28 Ogos 2017  new17 
Masa     : 11.00 pagi hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.

Taklimat (WAJIB) : 10.00 pagi (isnin), 28 Ogos 2017 di Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.


Update : 15 Ogos 2017

 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >> MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN UNTUK FASILITI GMP – AUTOMATIC CAPSULE FILLING MACHINE BAGI INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   : 22 Ogos 2017   
Masa     : 12.00 Tengahari hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.

Taklimat (WAJIB) : 11.00 pagi (Selasa) 22 Ogos 2017 di Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.


Update : 15 Ogos 2017

 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >>

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (M&E) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA

 

Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   : 22 Ogos 2017   
Masa     : 12.00 Tengahari hingga 5.000 petang 
Tempat :  Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.

Taklimat (WAJIB) : 11.00 pagi (Selasa) 22 Ogos 2017 di Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.Update : 15 Ogos 2017

 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >>  MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN SAINTIFIK - SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION BAGI INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA

 

Tarikh Penjualan Dokumen :
 

Tarikh   : 22 Ogos 2017  
Masa     : 12.00 Tengahari hingga 5.00 petang 
Tempat :  Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.

Taklimat (WAJIB) : 11.00 pagi (Selasa) 22 Ogos 2017 di Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.


Update : 15 Ogos 2017

 
   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  >>

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI INSTITUT AGRO-BIOTEKNOLOGI, MALAYSIA (ABI), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM)


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   : 20 Julai 2017  
Masa     : 10.00 pagi hingga 5.000 petang 
Tempat :  Bilik Seminar Ibnu Sinar, Aras Bawah, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, d/a Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor

Taklimat (WAJIB) Bilik Seminar Ibnu Sinar, Aras Bawah, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, d/a Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor


Update : 14 July 2017

 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  >>

PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN SECARA KOMPREHENSIF BAGI TEMPOH SATU(1) TAHUN DI INSTITUT AGRO-BIOTEKNOLOGI, MALAYSIA (ABI), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM)

 

Tarikh   : 20 Julai 2017  
Masa     : 11.00 pagi hingga 5.000 petang 
Tempat :  Bilik Seminar Ibnu Sinar, Aras Bawah, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, d/a Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor

Taklimat (WAJIB) Bilik Seminar Ibnu Sinar, Aras Bawah, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, d/a Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor


Update : 14 July 2017

 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  >>

PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF BAGI SISTEM PROTEOMIK YANG MERANGKUMI SISTEM MALDI TOF ULTRAFLEXTREAM BAGI TEMPOH SATU(1) TAHUN DI INSTITUT AGRO-BIOTEKNOLOGI, MALAYSIA (ABI), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM)

 

Tarikh   : 20 Julai 2017  
Masa     : 2.30 ptg hingga 5.000 petang 
Tempat :  Bilik Seminar Ibnu Sinar, Aras Bawah, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, d/a Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor

Taklimat (WAJIB) Bilik Seminar Ibnu Sinar, Aras Bawah, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, d/a Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor


Update : 14 July 2017

 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  >>

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN AM (CIVIL) KOMPLEKS BANGUNAN INSTITUT GENOM MALAYSIA TERMASUK PENYELENGGARAAN PLUMBING UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI INSTITUT GENOM MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM)


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   : 21 Jun 2017 (Rabu) 
Masa     : 10.30 pagi hingga 4.30 petang sahaja 
Tempat :  Bahagian Kewangan, Aras G, Blok A, Institut Genom Malaysia, Jalan Bangi, 43000 Kajang, Selangor. 

Taklimat (WAJIB) Bilik Galeri, Aras G, Blok C, Institut Genom Malaysia.

Update : 15 Jun 2017

 
   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  >>

PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, INTEGRASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PEMPROSESAN, ANALITIK DAN PANGKALAN DATA MYNATURE 50000 BAGI INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA (IPHARM), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   : 21 Jun 201
Masa     : 11.00 pagi hingga 4.00 petang sahaja 
Tempat :  Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.

Taklimat (WAJIB) : 21 Jun 2017, 11.00 pagi bertempat di Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.

Update : 13 Jun 2017

 
   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  >>

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN, PENCUCIAN & HYGENIC SERTA PENYELENGGARAAN LANSKAP UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA (IPHARM), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   : 21 Jun 201
Masa     : 10.00 pagi hingga 4.00 petang sahaja 
Tempat :  Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.

Taklimat (WAJIB)  : 21 Jun 2017, 10.00 pagi bertempat di Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.

Update : 13 Jun 2017

 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  >> 

PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN TAKAFUL INSURANS ’HOSPITALISATION AND SURGICAL’ UNTUK TEMPOH MASA SATU (1) TAHUN BAGI KAKITANGAN NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   : 21 & 22 Jun 201
Masa     : 9.00 pagi hingga 4.00 petang 
Tempat :  Bahagian Perolehan NIBM, Aras 2, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, D/A Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang Selangor.

Update : 9 Jun 2017

 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  >> 

PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN TAKAFUL INSURANS ’TERM LIFE’ UNTUK TEMPOH MASA SATU (1) TAHUN BAGI KAKITANGAN NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).


Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   : 21 & 22 Jun 201
Masa     : 9.00 pagi hingga 4.00 petang 
Tempat :  Bahagian Perolehan NIBM, Aras 2, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, D/A Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang Selangor.

Update : 7 Jun 2017

 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  >>

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA (IPHARM), NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM).

 

Tarikh Penjualan Dokumen :

Tarikh   : 14 Jun 2017 
Masa     : 11.00 pagi 5.00 petang 
Tempat :  Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.

Taklimat (WAJIB) : 14 Jun 2017, 10.00 pagi bertempat di Bangunan Pentadbiran, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia, Blok 5-A, Halaman Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang.


Update : 3 Jun 2017

 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------