National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM) yang ditubuhkan pada 27 Januari 2012 adalah sebuah konsortium institut-institut bioteknologi kebangsaan di bawah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC) beroperasi sebagai syarikat berhad dengan jaminan untuk menerajui penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersilan bioteknologi moden. Konsortium ini terdiri daripada tiga institute iaitu Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) di Serdang, Selangor, Institut Farmaseutikal danNutraseutikal Malaysia (IPharm) di Gelugor, Pulau Pinang, dan Institut Genom Malaysia (MGI) di Bangi, Selangor. NIBM mempelawa individu yang berkelayakan, berpengalaman, dinamik, dan bersedia untuk bekerja kuat menyertai organisasi kami bagi jawatan seperti berikut:

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 


Bil.


Jawatan


Kelayakan

1.

Pengarah Eksekutif

(Institut Genom Malaysia)MGI, Bangi
Taraf Jawatan - Kontrak
Pakej gaji yang menarik.
Elaun Kereta & Petrol juga disediakan.

Deskripsi Tugas:

 1. Membantu Ketua Pegawai Eksekutif di dalam pelbagai tanggungjawab yang ditetapkan termasuk rancangan perniagaan, kewangan, sumber manusia dan pentadbiran.
 2. Bertanggungjawab ke atas perkembangan penyelidikan dan pembangunan (R & D) di dalam bidang bioteknologi.
 3. Merancang, mengenalpasti dan mengutamakan projek-projek, menyelaras pemilihan projek dan mendapatkan kakitangan dan sumber kewangan yang perlu bagi memastikan kejayaan.
 4. Memastikan pembangunan yang berterusan dan menyelenggara fasiliti fizikal dan penyelidikan dan perkhidmatan teknikal di Institut.
 5. Mewujudkan kerjasama dalam aktiviti R&D dengan para saintis yang berpengalaman atau organisasi penyelidikan di dalam dan luar negara.
 6. Menyediakan perancangan yang menyeluruh bagi mendpatkan sumber kewangan untuk R & D termasuk geran.
 7. Lain-lain arahan daripada pihak Pengurusan.

Kelayakan dan pengalaman:

 1. Warganegara Malaysia;
  1. Mempunyai Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang yang berkaitan adalah satu kelebihan; dan Mempunyai tidak kurang dari 15 tahun pengalaman dalam melaksanakan penyelidikan.

2. 

Pengarah Penyelidikan (Bioinformatik dan Biologi Pengkomputeran) (Bioinformatics and Computational Biology)

Institut Genom Malaysia (MGI), Bangi
Tawaran Jawatan – Kontrak
Pakej gaji yang menarik
Elaun Kereta & Petrol juga diberikan.

 Deskripsi Tugas:
 1. Menjana penyelidikan baru selaras dengan dasar dan fungsi institut yang telah ditetapkan;
 2. Mengurus permohonan geran penyelidikan;
 3. Menyelia kakitangan dan pelajar;
 4. Menjalankan penyelidikan dalam bidang Biologi Pengkomputeran yang bertahap maju dan cemerlang di peringkat antarabangsa; dan
 5. Menginovasi hasil penyelidikan bioteknologi untuk dikomersialkan.
 6. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Kelayakan dan pengalaman:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Mempunyai Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Biologi Pengkomputeran atau yang berkaitan;
 3. Mempunyai pengalaman secara langsung dan berterusan dalam bidang penyelidikan selama sekurang-kurangnya 15-20 tahun;
 4. Berkepakaran dalam bahasa pengaturcaraan seperti R, Phyton, dan UNIX;
 5. Pernah mengetuai projek R&D berkaitan bidang di atas dan mendapat geran penyelidikan dari sektor awam atau swasta;
 6. Mempunyai pengalaman dalam penggunaan High Perfomance Computing (HPC) dan Next Generation Sequencing (NGS);
 7. Pernah menjadi ahli jawatankuasa panel di peringkat kementerian seperti MESTECC, MOHE dan yang setaraf;
 8. Menerbitkan tidak kurang dari sepuluh (10) artikel dalam jurnal saintifik (high-impact) atau buku;
 9. Berpengalaman sebagai ketua unit atau jabatan dalam organisasi; dan
 10. Berpengalaman bekerja dalam industri ICT atau bioteknologi.


Hanya calon-calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi.

Tarikh tutup permohonan : 18 Januari 2018  

Calon-calon yang memenuhi keperluan dan syarat-syarat kelayakan yang tertera di atas dijemput menghantar resume yang lengkap dengan menyertakan butir-butir peribadi, kelayakan serta pengalaman, nombor telefon untuk dihubungi, salinan sijil-sijil berkaitan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA,
NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA,
Pejabat Korporat, Aras 2,
Kompleks Agro-Biotechnology Institute (ABI),
d/a Ibupejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor.
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.