National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM) yang ditubuhkan pada 27 Januari 2012 adalah sebuah konsortium institut-institut bioteknologi kebangsaan di bawah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC) beroperasi sebagai syarikat berhad dengan jaminan untuk menerajui penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersilan bioteknologi moden. Konsortium ini terdiri daripada tiga institute iaitu Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) di Serdang, Selangor, Institut Farmaseutikal danNutraseutikal Malaysia (IPharm) di Gelugor, Pulau Pinang, dan Institut Genom Malaysia (MGI) di Bangi, Selangor. NIBM mempelawa individu yang berkelayakan, berpengalaman, dinamik, dan bersedia untuk bekerja kuat menyertai organisasi kami bagi jawatan seperti berikut:

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************


Bil.


Jawatan


Kelayakan

1.

Ketua Pegawai Eksekutif
(Jawatan Kontrak)

(Pejabat Pengurusan
Korporat, NIBM)

Pakej gaji yang menarik
Kereta & pemandu
disediakan 

Deskripsi Tugas:

  1. Bertanggungjawab bagi operasi harian organisasi, pengurusan belanjawan dan kewangan, pengurusan sumber manusia dan kemudahan serta menyediakan penyelesaian yang pragmatik untuk organisasi.
  2. Membangunkan, memantau, dan melaksanakan strategi bagi memastikan kemampanan dan daya keupayaan kewangan jangka panjang organisasi termasuk geran bagi Research, Development & Commercialization serta memperolehi kontrak-kontrak penyelidikan daripada pelbagai sumber.
  3. Mewujudkan dan mengekalkan hubungan rapat dengan tiga Instutit berkenaan serta dengan organisasi-organisasi usahasama lain dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan.
  4. Bertindak sebagai jurucakap bagi NIBM dalam mengetengahkan pencapaian Institut-institut, meningkatkan reputasi dan keserlahannya serta menarik bakat-bakat terbaik bagi perjawatan di Institut-institut.
  5. Melapor dan mengemaskinikan Lembaga berhubung segala perkembangan Institut-institut secara kerap.
  6. Memastikan infrastruktur dan peralatan organisasi yang sewajarnya diselanggarakan bagi kefungsian lancar dan cekap Institut-institut.
  7. Secara keseluruhannya bagi memastikan NIBM dan Institut-institutnya memelihara reputasinya bagi etika, kualiti dan integriti, cemerlang dalam segala penyelidikan, inovasi, latihan, bantuan teknikal dan aktiviti perniagaan organisasinya.

Kelayakan dan pengalaman:

  1. Warganegara Malaysia;
  2. Mempunyai Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang yang berkaitan adalah satu kelebihan;
  3. Mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman berkaitan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif atau menyandang jawatan yang tinggi serta bertanggungjawab menerajui dan menguruskan sebuah syarikat, sebaik-baiknya dalam bidang bioteknologi dan/atau sektor berasaskan penyelidikan dan pembangunan komersial.

Mempunyai tidak kurang dari 15 tahun pengalaman bekerja.


Hanya calon-calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi.

Tarikh tutup permohonan : 14 Mac 2019  

Calon-calon yang memenuhi keperluan dan syarat-syarat kelayakan yang tertera di atas dijemput menghantar resume yang lengkap dengan menyertakan butir-butir peribadi, kelayakan serta pengalaman, nombor telefon untuk dihubungi, salinan sijil-sijil berkaitan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA,
NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA,
Pejabat Korporat, Aras 2,
Kompleks Agro-Biotechnology Institute (ABI),
d/a Ibupejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor.
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.