National Institutes of Biotechnology Malaysia (“NIBM”) merupakan sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan ("Company Limited by Guarantee”) yang telah ditubuhkan pada tahun 2012 di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (“MOSTI”) untuk menerajui, menyelaras dan melaksanakan agenda National Biotechnology Policy (“NBP”) melalui aktiviti penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersilan (“RDIC”). NIBM terdiri daripada tiga institut - Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) di Serdang, Selangor, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia (IPharm) di Gelugor, Pulau Pinang, dan Institut Genom Malaysia (MGI) di Bangi, Selangor. NIBM sedang membuka peluang dan mempelawa individu-individu yang berkelayakan, bertanggungjawab, mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi, berdaya saing, berfikiran dinamik serta berkebolehan untuk memacu aktiviti RDIC yang inovatif dan dinamik bagi menyumbang ke arah kecemerlangan NIBM untuk menyertai kami bagi jawatan-jawatan berikut: 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Bil.

Jawatan

Kelayakan

 1.

Jurutera Awam
(Gred 9 – Jawatan Tetap)
(Pejabat Pengurusan Korporat, NIBM) 

Deskripsi Tugas:

  1. Memantau dan membuat penilaian teknikal bagi kerja-kerja sivil, mekanikal yang berkaitan dengan reka bentuk dan struktur bangunan sedia ada;
  2. Memantau kerja pihak Institut bagi memastikan ianya mematuhi kehendak syarikat dan pihak terlibat termasuk kajian reka bentuk, spresifikasi, pelan dan jadual kerja;
  3. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Kelayakan dan pengalaman:

  1. Warganegara Malaysia;
  2. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam/Mekanikal/Elektrikal dan/atau bidang yang berkaitan;
  3. Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia; dan
  4. Memiliki sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman dalam bidang tugas berkaitan

Hanya calon-calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi.
Tarikh tutup permohonan : 16 Mac 2017  

Calon-calon yang memenuhi keperluan dan syarat-syarat kelayakan yang tertera di atas dijemput menghantar resume yang lengkap dengan menyertakan butir-butir peribadi, kelayakan serta pengalaman, nombor telefon untuk dihubungi, salinan sijil-sijil berkaitan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA,
NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA,
Pejabat Korporat, Aras 2,
Kompleks Agro-Biotechnology Institute (ABI),
d/a Ibupejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor.
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hanya calon-calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi.