National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM) yang ditubuhkan pada 27 Januari 2012 adalah sebuah konsortium institut-institut bioteknologi kebangsaan di bawah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC) beroperasi sebagai syarikat berhad dengan jaminan untuk menerajui penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersilan bioteknologi moden. Konsortium ini terdiri daripada tiga institute iaitu Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) di Serdang, Selangor, Institut Farmaseutikal danNutraseutikal Malaysia (IPharm) di Gelugor, Pulau Pinang, dan Institut Genom Malaysia (MGI) di Bangi, Selangor. NIBM mempelawa individu yang berkelayakan, berpengalaman, dinamik, dan bersedia untuk bekerja kuat menyertai organisasi kami bagi jawatan seperti berikut:

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 


Bil.


Jawatan


Kelayakan

1.

Pengurus Akaun dan Kewangan

(Gred 5– Jawatan Tetap)

(Pejabat Pengurusan Korporat, NIBM) 

Deskripsi Tugas:

 1. Menyediakan laporan pengurusan bulanan,penyata kewangan untuk kegunaan luaran dan dalaman termasuk menyediakan laporan analisis suku tahunan, laporan kewangan projek dan sebagainya;
 2. Membangunkan, melaksanakan dan mengkaji semula dasar dan prosedur Jabatan/Bahagian Kewangan serta mengusul sebarang prosedur baru sekiranya diperlukan;
 3. Menyediakan belanjawan syarikat;
 4. Memantau dan meneliti aktiviti-aktiviti perbankan dan perjalanan aliran tunai syarikat;
 5. Bertanggungjawab dalam memastikan pematuhan undang-undang dalam melaksanakan audit, cukai, dasar syarikat, GST/SST dan sebagainya. Sentiasa berhubung dengan juruaudit, ejen cukai, Kastam, pihak bank, setiausaha syarikat serta badan berkanun/professional yang berkaitan;
 6. Membantu Ketua Pegawai Kewangan dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan; 
 7. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Kelayakan dan pengalaman:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan atau Kewangan;
 3. Calon yang berpengalaman dalam pengurusan audit dan cukai serta boleh melapor diri secepat mungkin adalah merupakan satu kelebihan;
 4. Memiliki sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun pengalaman dalam bidang akaun dan kewangan.

 

 

 


Hanya calon-calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi.

Tarikh tutup permohonan : 1 Februari 2019  

Calon-calon yang memenuhi keperluan dan syarat-syarat kelayakan yang tertera di atas dijemput menghantar resume yang lengkap dengan menyertakan butir-butir peribadi, kelayakan serta pengalaman, nombor telefon untuk dihubungi, salinan sijil-sijil berkaitan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA,
NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA,
Pejabat Korporat, Aras 2,
Kompleks Agro-Biotechnology Institute (ABI),
d/a Ibupejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor.
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.