National Institutes of Biotechnology Malaysia (“NIBM”) merupakan sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan ("Company Limited by Guarantee”) yang telah ditubuhkan pada tahun 2012 di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (“MOSTI”) untuk menerajui, menyelaras dan melaksanakan agenda National Biotechnology Policy (“NBP”) melalui aktiviti penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersilan (“RDIC”). NIBM terdiri daripada tiga institut - Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) di Serdang, Selangor, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia (IPharm) di Gelugor, Pulau Pinang, dan Institut Genom Malaysia (MGI) di Bangi, Selangor. NIBM sedang membuka peluang dan mempelawa individu-individu yang berkelayakan, bertanggungjawab, mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi, berdaya saing, berfikiran dinamik serta berkebolehan untuk memacu aktiviti RDIC yang inovatif dan dinamik bagi menyumbang ke arah kecemerlangan NIBM untuk menyertai kami bagi jawatan-jawatan berikut: 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Bil.

Jawatan

Kelayakan

1.

Eksekutif  Kanan Pengurusan Penyelidikan dan Pengkomersialan (Gred 9 – Jawatan Kontrak)

(Pejabat Pengurusan Korporat, NIBM)

Mempunyai kebolehan berikut:

 1. Membantu Ketua Pegawai Inovasi mengawal, menguruskan dan memantau semua penyelidikan dan pembangunan projek diperingkat korporat;
 2. Membantu Ketua Pegawai Inovasi dalam bidang  pra-pengkomersialan  dan pengkomersialan (pindahan teknologi, gabungan perniagaan dan lain-lain tugas yang melibatkan pengkomersialan);
 3. Membantu serta menyeragamkan pengurusan projek-projek penyelidikan dan pembangunan di Institut; dan
 4. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa oleh Ketua Pegawai Inovasi.

Kelayakan dan pengalaman:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam Bidang Sains/Kejuruteraan atau bidang berkaitan yang  diiktiraf;
 3. Mempunyai kemahiran dan pengalaman menguruskan projek R&D serta pemantauan dan pengawalan projek yang berkesan;
 4. Pernah terlibat secara langsung di dalam bidang pra-pengkomersialan dan pengkomersialan;
 5. Mempunyai kemahiran di dalam  presentation skills menggunakan Microsoft Power Point serta mampu menganalisa maklumat dengan cekap dan tepat;
 6. Fasih Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris; dan
 7. Memiliki sekurang-kurangnya lapan (8) tahun pengalaman dalam bidang penyelidikan atau bidang yang berkaitan dengan R& D.

2.

Eksekutif  Strategi Korporat dan Komunikasi

(Gred 11 – Jawatan Kontrak)

(Pejabat Pengurusan Korporat, NIBM)

Mempunyai kebolehan berikut:

 1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan aktiviti-aktiviti promosi dan penjenamaan korporat;
 2. Membantu menyediakan dan menyampaikan berita / aktiviti semasa;
 3. Membantu menyediakan, menyunting dan menyemak bahan-bahan taklimat media dan maklumat korporat;
 4. Membantu merangka untuk menyiarkan berita menggunakan saluran media sosial;
 5. Membantu menguruskan pengurusan papan notis, media dan hubungan korporat;
 6. Membantu menyediakan maklumat-maklumat korporat dan lain-lain bentuk komunikasi yang diluluskan oleh syarikat;
 7. Menguruskan dan menyelaras segala acara, lawatan , aktiviti korporat  termasuk konferens, tradeshow, & press interview dan acara-acara lain yang melibatkan MOSTI dan agensi-agensinya;
 1. Menyediakan bahan-bahan pemasaran dan promosi mengenai kepakaran, perkhidmatan dan kemudahan-kemudahan sediaada di NIBM dalam bentuk cetakan dan elektronik;
 1. Menyimpan dan mengemaskini senarai nama dan berhubung dengan wakil-wakil dari media sebagai rakan strategik media bagi menyiarkan berita-berita terkini berkenaan NIBM; dan
 2. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

Kelayakan dan pengalaman:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam Bidang Komunikasi Korporat/ Perniagaan/ Pemasaran atau lain-lain bidang yang berkaitan;
 3. Mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan, perancangan dan pengurusan dan mahir dalam pengurusan media  merupakan satu kelebihan; dan
 4. Memiliki sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman dalam bidang tugas berkaitan.

Calon-calon yang memenuhi keperluan dan syarat-syarat kelayakan yang tertera di atas dijemput menghantar resume yang lengkap dengan menyertakan butir-butir peribadi, kelayakan serta pengalaman, nombor telefon untuk dihubungi, salinan sijil-sijil berkaitan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA,
NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA,
Pejabat Korporat, Aras 2,
Kompleks Agro-Biotechnology Institute (ABI),
d/a Ibupejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor.
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hanya calon-calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi.
Tarikh tutup permohonan : 30 Ogos 2017