National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM) yang ditubuhkan pada 27 Januari 2012 adalah sebuah konsortium institut-institut bioteknologi kebangsaan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) beroperasi sebagai syarikat berhad dengan jaminan untuk menerajui penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersilan bioteknologi moden. Konsortium ini terdiri daripada tiga institute iaitu Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) di Serdang, Selangor, Institut Farmaseutikal danNutraseutikal Malaysia (IPharm) di Gelugor, Pulau Pinang, dan Institut Genom Malaysia (MGI) di Bangi, Selangor. NIBM mempelawa individu yang berkelayakan, berpengalaman, dinamik, dan bersedia untuk bekerja kuat menyertai organisasi kami bagi jawatan seperti berikut:

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Bil.

Jawatan

Kelayakan

 1.

Pembantu Akaun

(Gred 13– Jawatan Kontrak)

(Pejabat Pengurusan Korporat, NIBM) 

Deskripsi Tugas:

  1. Bertanggungjawab dalam memasukkan data dalam sistem perakaunan secara harian;
  2. Memproses dan menyediakan bayaran kepada pembekal dan kakitangan secara mingguan;
  3. Memproses, menyediakan dan memberikan laporan untuk tuntutan wang panjar;
  4. Menguruskan perkara-perkara berkaitan mendapatkan tandatangan untuk pembayaran dan urusan bank;
  5. Menguruskan sistem fail dan pentadbiran akaun;
  6. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Kelayakan dan pengalaman:

  1. Warganegara Malaysia;
  2. Mempunyai sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (Cemerlang dalam mata pelajaran Prinsip Akaun adalah dimestikan.), LCCI atau lain-lain kelayakan akaun dalam bidang perakaunan atau pengalaman yang berkaitan;
  3. Calon yang boleh melapor diri secepat mungkin adalah merupakan satu kelebihan;
  4. Lepasan graduan digalakkan untuk memohon.


Hanya calon-calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi.

Tarikh tutup permohonan : 28 Julai 2018  

Calon-calon yang memenuhi keperluan dan syarat-syarat kelayakan yang tertera di atas dijemput menghantar resume yang lengkap dengan menyertakan butir-butir peribadi, kelayakan serta pengalaman, nombor telefon untuk dihubungi, salinan sijil-sijil berkaitan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA,
NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA,
Pejabat Korporat, Aras 2,
Kompleks Agro-Biotechnology Institute (ABI),
d/a Ibupejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor.
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.