National Institutes of Biotechnology Malaysia (“NIBM”) merupakan sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan ("Company Limited by Guarantee”) yang telah ditubuhkan pada tahun 2012 di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (“MOSTI”) untuk menerajui, menyelaras dan melaksanakan agenda National Biotechnology Policy (“NBP”) melalui aktiviti penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersilan (“RDIC”). NIBM terdiri daripada tiga institut - Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) di Serdang, Selangor, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia (IPharm) di Gelugor, Pulau Pinang, dan Institut Genom Malaysia (MGI) di Bangi, Selangor. NIBM sedang membuka peluang dan mempelawa individu-individu yang berkelayakan, bertanggungjawab, mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi, berdaya saing, berfikiran dinamik serta berkebolehan untuk memacu aktiviti RDIC yang inovatif dan dinamik bagi menyumbang ke arah kecemerlangan NIBM untuk menyertai kami bagi jawatan-jawatan berikut: 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Bil.

Jawatan

Kelayakan

1.

Pengarah Eksekutif

(Institut Farmaseutikal & Nutraseutikal Malaysia)

Taraf Jawatan - Kontrak

Pakej gaji yang menarik.

Elaun Kereta & Petrol juga disediakan.

Deskripsi Tugas:

 1. Membantu Ketua Pegawai Eksekutif di dalam pelbagai tanggungjawab yang ditetapkan termasuk rancangan perniagaan, kewangan, sumber manusia dan pentadbiran.
 2. Menerajui perkembangan penyelidikan dan pembangunan (R & D) di dalam bidang bioteknologi.
  1. Merancang, mengenalpasti dan mengutamakan projek-projek, menyelaras pemilihan projek dan mendapatkan kakitangan dan sumber kewangan yang perlu bagi memastikan kejayaan.
  2. Memastikan pembangunan yang berterusan dan menyelenggara fasiliti fizikal dan penyelidikan dan perkhidmatan teknikal di Institut.
  3. Mewujudkan kerjasama dalam aktiviti R&D dengan para saintis yang berpengalaman atau organisasi penyelidikan di dalam dan luar negara.
  4. Menyediakan perancangan yang menyeluruh bagi mendapatkan sumber kewangan untuk R & D termasuk geran.
                                                      

Kelayakan dan pengalaman:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Mempunyai Ijazah Sarjana dalam bidang yang berkaitan adalah satu kelebihan; dan
 3. Mempunyai tidak kurang dari 15 tahun pengalaman dalam melaksanakan penyelidikan.

2.

Kerani

(Gred 15 – Jawatan Tetap)

(Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, ABI)

Deskripsi Tugas:

 1. Membantu merekod dan mengemaskini rekod KPI dan pangkalan data ABI;
 2. Membantu dalam urusan Unit Komunikasi Korporat (UKK);                                                                
 3. Membantu menguruskan urusan perolehan bagi pembayaran hotel, tiket penerbangan dan tuntutan perjalanan;
 4. Menguruskan tuntutan bayaran panel penilai projek mengikut sesi;
 5. Menguruskan dokumen – dokumen berkaitan bagi setiap mesyuarat;
 6. Membantu menguruskan sistem fail dan rekod; dan
 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.                                                                                                                                                                                                                                     

Kelayakan dan Pengalaman:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Mempunyai sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); dan
 3. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan.

 

Calon-calon yang memenuhi keperluan dan syarat-syarat kelayakan yang tertera di atas dijemput menghantar resume yang lengkap dengan menyertakan butir-butir peribadi, kelayakan serta pengalaman, nombor telefon untuk dihubungi, salinan sijil-sijil berkaitan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, 
NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA, 
Pejabat Korporat, Aras 2,
Kompleks Agro-Biotechnology Institute (ABI),
d/a Ibupejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor.
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hanya calon-calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi.
Tarikh tutup permohonan : 22 Disember 2017 

Bil.

Jawatan

Kelayakan

1.

Juruteknik (Gred 15 – Jawatan Tetap)

(Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, ABI) 

Mempunyai kebolehan berikut:

 1. Membuat pemeriksaan harian pada sistem air-cooled aircond chiller untuk memastikan tiada masalah tripping alarm;
 2. Membuat pemeriksaan keseluruhan bangunan dan melaporkan kepada pegawai atasan jika terdapat masalah berkaitan dengan sistem M&E, Civil dan Plumbing untuk tindakan selanjutnya;
 3. Memantau kerja-kerja perkhidmatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh kontraktor luar;
 4. Mengambil tindakan segera terhadap aduan kerosakan yang dilaporkan oleh kakitangan;
 5. Melakukan kerja-kerja perolehan bagi pembaikan, penambahan dan naik taraf sistem M&E, Civil dan Plumbing;
 6. Membuat pemeriksaan pada sistem Main Fire Alarm Panel, Sub Fire Alarm Panel dan CO2 control panel dari berlakunya trigger termasuk juga membuat pemeriksaan pemadam api; dan
 7. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

Kelayakan dan pengalaman:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Mempunyai sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);
 3. Mempunyai Sijil teknikal dalam bidang Mekanikal/Elektrikal/Awam merupakan satu kelebihan;
 4. Boleh melakukan kerja lebih masa: dan

Memiliki sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman dalam bidang tugas berkaitan.

Calon-calon yang memenuhi keperluan dan syarat-syarat kelayakan yang tertera di atas dijemput menghantar resume yang lengkap dengan menyertakan butir-butir peribadi, kelayakan serta pengalaman, nombor telefon untuk dihubungi, salinan sijil-sijil berkaitan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA,
NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA,
Pejabat Korporat, Aras 2,
Kompleks Agro-Biotechnology Institute (ABI),
d/a Ibupejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor.
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hanya calon-calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi.
Tarikh tutup permohonan : 13 Disember 2017