National Institutes of Biotechnology Malaysia (“NIBM”) merupakan sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan ("Company Limited by Guarantee”) yang telah ditubuhkan pada tahun 2012 di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (“MOSTI”) untuk menerajui, menyelaras dan melaksanakan agenda National Biotechnology Policy (“NBP”) melalui aktiviti penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersilan (“RDIC”). NIBM terdiri daripada tiga institut - Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) di Serdang, Selangor, Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia (IPharm) di Gelugor, Pulau Pinang, dan Institut Genom Malaysia (MGI) di Bangi, Selangor. NIBM sedang membuka peluang dan mempelawa individu-individu yang berkelayakan, bertanggungjawab, mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi, berdaya saing, berfikiran dinamik serta berkebolehan untuk memacu aktiviti RDIC yang inovatif dan dinamik bagi menyumbang ke arah kecemerlangan NIBM untuk menyertai kami bagi jawatan-jawatan berikut: 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Bil.

Jawatan

Kelayakan

 1.

Pembantu Penyelidik

(Gred 14 – Jawatan Kontrak)

(Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, ABI) 

Deskripsi Tugas:

 1. Membantu menguruskan semua urusan berkaitan makmal dan peralatan di bawah tanggungjawab;
 2. Menerima dan memproses sampel penyelidikan untuk peralatan makmal di bawah tanggungjawab;                                     
 3. Membuat pemeriksaan berkala dan memastikan alat jagaan berfungsi dengan baik;              
 4. Melaksanakan tugas-tugas khusus berkaitan dengan proses dan peralatan makmal yang dipertanggungjawabkan;
 5. Bertanggungjawab menyediakan media kultur, larutan-larutan piawai serta bahan-bahan kimia dan peralatan kaca;
 6. Membantu dalam proses pembangunan, pengubahsuaian dan proses pembuatan dan penghasilan produk minuman dan makanan;
 7. Membuat permohonan perolehan bagi peralatan penyelidikan di bawah jagaan;
 8. Membantu mengurus dan melaksanakan penyelenggaraan berkala bagi semua peralatan penyelidikan di bawah tanggungjawab;
 9. Memastikan semua peralatan makmal telah dikalibrasi sebelum digunakan; dan
 10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.                                                                                                                                                                                                                                                              

Kelayakan dan Pengalaman:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Mempunyai sekurang-kurangnya Diploma dalam bidang Biologi/Bioteknologi/Bioteknologi Makanan; dan
 3. Mempunyai pengetahuan asas dalam proses penyediaan sampel/pembangunan produk; dan 
 4. Graduan digalakkan untuk memohon.

Hanya calon-calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi.
Tarikh tutup permohonan : 6 April 2017  

Calon-calon yang memenuhi keperluan dan syarat-syarat kelayakan yang tertera di atas dijemput menghantar resume yang lengkap dengan menyertakan butir-butir peribadi, kelayakan serta pengalaman, nombor telefon untuk dihubungi, salinan sijil-sijil berkaitan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA,
NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA,
Pejabat Korporat, Aras 2,
Kompleks Agro-Biotechnology Institute (ABI),
d/a Ibupejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor.
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hanya calon-calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi.